Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 3/2017

Godina izlaženja: 8
Septembar, 2017.
 

Prethodno saopštenje

ROE nefinansijskih kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi: osnovne komponente i trendovi 
DOI: 10.7251/FIN1703005K
Prof. dr George W. Kester, prof. dr Goran Radivojac
Efektivno kontrolno okruženje kao pretpostavka stabilnog sistema internih kontrola
DOI: 10.7251/FIN1703012S
Doc. dr Tamara Stojanović

Pregledni rad

Efekti e-vlade na poslovanje: studija slučaja Estonije
DOI: 10.7251/FIN1703018M
Ljubiša Mićić
Revizija informacionih sistema
DOI: 10.7251/FIN1703024S
Vladimir Stanimirović, Mr Mladen Gajić
Ekonofizika – jedno od lica moderne ekonomije
DOI: 10.7251/FIN1703033B
Mr Božana Bojić
Prednosti i ograničenja primjene korporativnog modela upravljanja u oblasti visokog obrazovanja 
DOI: 10.7251/FIN1703038T
Mr Ozren Trišić
Komparativna analiza HRIS i ERP modula u podršci upravljanju ljudskim resursima 
DOI: 10.7251/FIN1703045L
Mr Helena Lajšić
Karakteristike investicionih projekata  
DOI: 10.7251/FIN1703053J
Dijana Jovanić