Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 2/2017

Godina izlaženja: 8
Jun, 2017.
 

Originalni naučni rad

Značaj, sadržina i kritični faktori poslovnog planiranja
DOI: 10.7251/FIN1702005T
Prof. dr Jovan Todorović
Određenje performansi banaka Republike Srbije korišćenjem makroprudencijalnih stres testova
DOI: 10.7251/FIN1702017M
Mr Zoran Malešević
Analiza profitabilnosti kupaca – pretpostavka upravljanja ukupnim rezultatom poslovanja
DOI: 10.7251/FIN1702024G
Doc. dr Predrag Gajić 

Prethodno saopštenje

Ekonomske i političke posljedice napuštanja prvobitnih načela međunarodnog monetarnog fonda 
DOI: 10.7251/FIN1702037G
Miloš Grujić, Dejan Popović 
Uslovni otpust 
DOI: 10.7251/FIN1702068B
Stefan Blagojević 

Pregledni rad

Apstraktna priroda bankarske garancije na poziv kao izvor efikasnosti i rizika od prevare 
DOI: 10.7251/FIN1702050C
Ana M. Cvetković
Uloga i značaj neprofitnih organizacija u Brčko Distriktu BiH
DOI: 10.7251/FIN1702056V
Nebojša Vidović
Analiza koncentracije bankarskog sektora Republike Srpske
DOI: 10.7251/FIN1702062M
Dragan Mandić, Dijana Duronjić
Studija rizika kao osnova za planiranje i pokretanje interne revizije u javnim preduzećima
DOI: 10.7251/FIN1702074L
Ljubiša Lukić

Stručni rad

Osvrt na strukturu i sadržinu bilansa preduzeća u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN1702081R
Prof. dr Jovan Rodić
Analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja privrede Republike Srpske za 2016. godinu
DOI: 10.7251/FIN1702084M
Prof. dr Dragan Mikerević