Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 2/2011

Godina izlaženja: 2
Jun, 2011.
 

Pregledni rad

Poresko okruženje kao faktor opstanka, rasta i razvoja preduzeća
Prof. dr Dragan Mikerević
Strateška opredjeljenja u uključivanju Republike Srpske na svjetsko tržište 
Dr Siniša Kurteš, dr Srđan Amidžić
Koncept upravljanja zalihama „upravo na vrijeme“ i efekti na računovodstveni informacioni sistem 
Mr Predrag Gajić
Razvoj tržišta životnih osiguranja u Crnoj Gori
Mr Ranka Krivokapić
Direktna strana ulaganja i njihov značaj za ekonomiju 
Milan Kondić
Efikasnost tržišnih struktura savremenog kapitalizma 
Mr Zoran Borović
Informacioni podsistem i organizaciona struktura računovodstva 
Mr Srđan Lalić, Nevena Perić