Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 1/2011

Godina izlaženja: 2
Mart, 2011.
 

Pregledni rad

Teškoće primene Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja   
Prof. dr Jovan Rodić 
Mjere poreske politike Republike Srpske kao odgovor na krizu   
Doc. dr Jelena Poljašević, Nedeljko Gligorević
Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor kao instrument harmonizacije finansijskih izveštaja entiteta javnog sektora  
Rada Stojanović
Globalizacija kao imperativ promjena   
Dr Mihajlo Travar
Karakteristike poreza na dohodak građana u Republici Srpskoj    
Mr Miroslava Grujić-Kalkan
Teorija konvergencije i kineski model – jedna zemlja, dva sistema     
Dr Slaviša Kovačević
Interna revizija i interna kontrola u sistemu korporativnog upravljanja      
Merima Zupčević Buzadžić
Specifičnosti međunarodnog kapitalnog budžetiranja      
Tajana Serdar