Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 4/2011

Godina izlaženja: 2
Decembar, 2011.
 

Pregledni rad

Svetska ekonomska kriza – drugi talas krize i posledice za Srbiju  
Đorđe Pavlović
Materijalnost u finansijskoj reviziji javnog sektora  
Dragan Kulina
Tržište kapitala kao faktor razvoja gospodarstva 
Miro Džakula
Analiza stanja makroekonomskih agregata Bosne i Hercegovine i njenih entiteta u uslovima globalne krize
Zoran Mastilo
Oporezivanje nekretnina u Republici Srpskoj 
Miroslava Grujić-Kalkan

Stručni rad

Mjesto i uloga fiskalne odgovornosti u izradi i izvršenju budžeta
Žarko Mionić
Poreski i računovodstveni aspekt finansijskog i operativnog lizinga
Danka Panić