Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 1/2020

Godina izlaženja: 11
Mart, 2020.
 

Originalni naučni rad

Poreski sistem i efekti umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN2001003P
Branka Topić Pavković, Jelena Popović

Pregledni rad

Implementacija nadzora kao preduslov stabilnosti bankarskog sektora
DOI: 10.7251/FIN2001019A
Nataša Atlagić
Lean računovodstvo u funkciji jačanja informacione podrške preduzeća
DOI: 10.7251/FIN2001037N
Bojana B. Novićević Čečević
Sistemi poslovne inteligencije kao podrška unapređenju poslovnih procesa u organizacijama
DOI:10.7251/FIN2001051L 
Helena Lajšić
Analiza vrijednosno relevantnih analitičkih pokazatelja preduzeća u odabranim zemljama Zapadnog Balkana
DOI: 10.7251/FIN2001065S 
Dušan Saković