Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 1/2018

Godina izlaženja: 9
Mart, 2018.
 

Originalni naučni rad

Digitalna platforma marketing koncepta poslovnih banaka Republike Srpske  
DOI: 10.7251/FIN1801025G
Doc. dr Zvjezdana Gavrilović

Prethodno saopštenje

Upravljanje ozdravljenjem preduzeća   
DOI: 10.7251/FIN1801005T
Prof. dr Jovan Todorović 
Fenomen kriptovaluta – spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima    
DOI: 10.7251/FIN1801015G
Prof. dr Goran Radivojac, Miloš Grujić 
Komparativna analiza poslovnih integrisanih softverskih rješenja     
DOI: 10.7251/FIN1801037M
Ljubiša Mićić, ma

Pregledni rad

Krivična i građanska odgovornost revizora u vezi sa poslovanjem klijenta   
DOI: 10.7251/FIN1801031P
Mr Miroslav Prerad 
Upravljanje banjskim turizmom u Republici Srpskoj na primjeru Banje Vrućice  
DOI: 10.7251/FIN1801045T
Mr Dragana Travar
Poreski režim transfernih cijena u Bosni i Hercegovini  
DOI: 10.7251/FIN1801054T
Mr Ljiljana Tanasić