Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 1/2017

Godina izlaženja: 8
Mart, 2017.
 

Pregledni rad

Reafirmacija poslovne ili analize bilansa  
DOI: 10.7251/FIN1701005M
Prof. dr Đoko Malešević
Tri decenije bazelskih standarda: od Bazela I do Bazela IV 
DOI: 10.7251/FIN1701011B
Sanjanin Bogdan
Nepravilnosti u prezentovanju izvršenja budžeta i budžetskog rezultata u jedinicama lokalnih samouprava u Republici Srpskoj  
DOI: 10.7251/FIN1701017P
Doc. dr Jelena Poljašević, dr Bojan Ćurić
Faktoring u praksi i uticaj na likvidnost privrednih društava  
DOI: 10.7251/FIN1701029V
Ivana M. Vasić
Politika praga za registraciju za PDV  
DOI: 10.7251/FIN1701044A 
Doc. dr Dinka Antić
Tržišno učešće revizorskih firmi u reviziji bankarskog sektora Evropske Unije  
DOI: 10.7251/FIN1701049V 
Mr Svjetlana Vranješ