Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 4/2016

Godina izlaženja: 7
Decembar, 2016.
 

Prethodno saopštenje

Američki model Zeta skor ocene boniteta preduzeća 
DOI: 10.7251/FIN1604007R
Prof. dr Jovan Rodić
zazovi, nedoumice i kritični faktori za upravljanje propulzivnim privređivanjem u otvorenoj tržišnoj privredi
DOI: 10.7251/FIN1604012T
Prof. dr Jovan Todorović

Pregledni rad

Analiza finansijskih rezultata privrede u Bosni i Hercegovini u 2015. godini
DOI: 10.7251/FIN1604022M
Prof. dr Dragan Mikerević
Problematika diskontne stope: kada u obračun diskontne stope kapitala uključiti rizik zemlje?
DOI: 10.7251/FIN1604037R
Mr Tajana Serdar Raković
Pravila oporezivanja vaučera u EU
DOI: 10.7251/FIN1604046A
Doc. dr Dinka Antić
Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korištenjem efektivnog prinosa do dospijeća
DOI: 10.7251/FIN4604052G
Prof. dr Goran Radivojac, Miloš Grujić