Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 3/2016

Godina izlaženja: 7
Septembar, 2016.
 

Prethodno saopštenje

Održivost i konkurentnost likvidnosti novčanog toka
DOI: 10.7251/FIN1603007M
Prof. dr Đoko Malešević

Pregledni rad

Analiza izmjena politike akciza u svjetlu trendova na tržištu derivata u BiH
DOI: 10.7251/FIN1603021A
Doc. dr Dinka Antić
Problemi u funkcionisanju interne revizije u javnim preduzećima Republike Srpske
DOI: 10.7251/FIN1603029K
Dr Dragan Kulina
Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica
DOI: 10.7251/FIN1603035G
Miloš Grujić
Značaj upravljanja politikom cijena u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije
DOI: 10.7251/FIN1603048S
Mr Biljana Poparić Stojanović