Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 3/2015

Godina izlaženja: 6
Septembar, 2015.
 

Pregledni rad

Stanje i perspektive zatvorenih investicionih fondova u Republici Srpskoj u novom regulatornom okruženju
DOI: 10.7251/FIN1503007G
Doc. dr Predrag Gajić, Radowan El Chabaan
Procjena rizika u funkciji izrade godišnjeg plana interne revizije
DOI: 10.7251/FIN1503015K
Dr Dragan Kulina
Modeli upravljanja problematičnim kreditima u bankarskom sektoru Republike Srpske
DOI: 10.7251/FIN1503021B
Doc. dr Dragana Bašić, mr Boško Mekinjić
Uticaj koncepta fer vrijednosti na finansijske izvještaje preduzeća
DOI: 10.7251/FIN1503029R
Dražena Vujičić Radisavljević
Implikacije diferenciranog oporezivanja duhana u EU u periodu 2005–2014. 
DOI: 10.7251/FIN1503038A
Doc. dr Dinka Antić
Pravni i računovodstveni aspekt faktoringa u Republici Srpskoj i potreba za donošenjem zakona o faktoringu 
DOI: 10.7251/FIN1503044A
Danka Panić Ašanin