Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 2/2019

Godina izlaženja: 10
Jun, 2019.
 

Pregledni rad

Ton na vrhu – moćan alat, ali i mač sa dvije oštrice u rukama korporativnog upravljanja
DOI: 10.7251/FIN1902003S
Doc. dr Tamara Stojanović
Specifičnosti procesa revizije finansijskih izvještaja u okruženju informacionih tehnologija 
DOI: 10.7251/FIN1902021M
Doc. dr Kristina Mijić
Elektronska trgovina: pravni okvir elektronskog ugovaranja u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN1902035N
Mr Maja Nišević
Analiza profitabilnosti i faktora profitabilnosti preduzeća na Banjalučkoj berzi u periodu 2017-2018.
DOI: 10.7251/FIN1902045J
Prof. dr Dejan Jakšić
Obavezna rezerva kao instrument monetarnog regulisanja – iskustvo Bosne i Hercegovine 
DOI: 10.7251/FIN1902055R 
Dr Perica Rajčević, Prof. dr Siniša Kurteš, Prof. dr Srđan Amidžić