Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 2/2018

Godina izlaženja: 9
Jun, 2018.
 

Originalni naučni rad

Analiza dinamike održivosti duga Bosne i Hercegovine i zemalja regiona
DOI: 10.7251/FIN1802013K
Prof. dr Milenko Krajišnik, Saša Stevanović
Efekti digitalizacije na marketinšku produktivnost bankarskog sektora Republike Srpske
DOI: 10.7251/FIN1802056G
Mr Zvjezdana Gavrilović

Pregledni rad

Načelo pravičnosti – temelj globalnog koncepta oporezivanja 
DOI: 10.7251/FIN1802005A
Doc. dr Dinka Antić
Tendencije kretanja svjetskih rezervnih valuta‚ u međunarodnom monetarnom sistemu
DOI: 10.7251/FIN1802023P
Doc. dr Branka Topić Pavković, Mr Svjetlana Vranješ
Osnova vrijednosti kao značajan element procjene vrijednosti
DOI: 10.7251/FIN1802029R
Doc. dr Tajana Serdar Raković
Slobodne zone u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN1802038B
Stefan Blagojević
Globalni trendovi ulaganja privatnog sektora kroz javno-privatno partnerstvo
DOI: 10.7251/FIN1802047V
Mr Svjetlana Vranješ
Turizam i trgovina kao komplementarni faktori rasta i razvoja ekonomije
DOI: 10.7251/FIN1802053L
Dr Momir Lazarević