Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 1/2015

Godina izlaženja: 6
Mart, 2015.
 

Originalni naučni rad

Relevantnost pozicionih rizika u kreiranju strategije razvoja – slučaj javnih preduzeća   
DOI: 10.7251/FIN1501007M
Prof. dr Dejan Malinić 

Prethodno saopštenje

Implikacije izmjene rokova podnošenja PDV prijava u BiH   
DOI: 10.7251/FIN1501036A
Doc. dr Dinka Antić 

Pregledni rad

Ekonomski oporavak Zapadnog Balkana između šansi i udesa bez šansi  
DOI: 10.7251/FIN1501024M
Prof. dr Dragan Mikerević
Odnos računovodstvene i oporezive dobiti pravnih lica – komparativna analiza između Republike Srpske i Republike Slovenijea  
DOI: 10.7251/FIN1501042C
Bobana Čegar
Izazovi interne revizije u efikasnom upravljanju javnim sektorom    
DOI: 10.7251/FIN1501049V
Svjetlana Vranješ
Održavanje makroekonomske stabilnosti kroz jačanje likvidnosti i finansijske stabilnosti     
DOI: 10.7251/FIN1501055P
Branka Topić Pavković