Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 3/2018

Godina izlaženja: 9
Septembar, 2018.
 

Prethodno saopštenje

Etika i integritet u kontekstu sistema internih kontrola – plemenita ideja ili ključ uspješnog korporativnog upravljanja 
DOI: 10.7251/FIN1803010S 
Doc. dr Tamara Stojanović
Sinergija marketinga i računovodstva u svjetlu BSC modela evaluacije poslovanja malih preduzeća
DOI: 10.7251/FIN1803057L 
Prof. dr Srđan M. Lalić, Prof. dr Dejan M. Tešić

Pregledni rad

Unapređenje administriranja PDV-om u funkciji smanjenja poreske evazije
DOI: 10.7251/FIN1803003A 
Doc. dr Dinka Antić
Big data i upotreba u savremenom poslovanju
DOI: 10.7251/FIN1803022M 
Mr Ljubiša Mićić
Makroekonomski indikatori Republike Srpske
DOI: 10.7251/FIN1803031S 
Saša Stevanović
Osnovne karakteristike javno-privatnog partnerstva, sa kratkom analizom stanja u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN1803048B 
Stefan Blagojević